Privātuma politika

PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU

Gedeon Richter Plc. (turpmāk – „Uzņēmums”) ir apņēmies aizsargāt indivīdu privātumu. Šis paziņojums Jūs informē par to personas datu apstrādi, ko mēs esam ieguvuši no mūsu mājaslapas pakalpojumu lietotājiem (turpmāk kopā – „Datu Subjekti”). Datu Subjekti, kas jaunāki par 16 gadiem (turpmāk – „Nepilngadīgie”) nav tiesīgi izmantot mūsu pakalpojumus, un mēs lūdzam, lai nepilngadīgie nesniedz Uzņēmumam nekādus personas datus.
Lūdzu, lasiet šo Paziņojumu par privātumu kopā ar vispārējiem Lietošanas noteikumiem. Mēs jebkurā laikā varam pārskatīt Paziņojumu par privātumu, atjauninot šo ziņojumu, un mēs iegūsim Jūsu piekrišanu šīm izmaiņām, kad tas būs nepieciešams. Jūs varat noteikt, kad Paziņojums par privātumu ir pēdējo reizi pārskatīts, pārbaudot uzrakstu „pēdējo reizi atjaunināts” Paziņojuma par privātumu augšējā daļā.
Mājaslapu uztur un apkalpo Gedeon Richter Plc. (reģistrētā adrese: H-1103 Budapešta, 19-21 Gyömrői út, Ungārija; Reģistrācijas numurs: Cg. 01-10-040944; turpmāk – „mēs”, „mums” vai „Uzņēmums”) ar reklāmas aģentūras Progressive Studio Kft. palīdzību (izstrāde, uzturēšana, izvietošana).

KURŠ KONTROLĒS DATUS?

Datus kontrolē Uzņēmums (reģistrētā adrese: H-1103 Budapešta, 19-21 Gyömrői út, Ungārija; Reģistrācijas numurs: Cg. 01-10-040944; „mēs”, „mums” vai „Uzņēmums”).

KĀDS IR DATU APSTRĀDES MĒRĶIS?

Mēs apstrādājam personas datus, lai Jums sniegtu pakalpojumus, ko no mums pieprasāt. Šie mērķi ietver:
(i) Jūsu pieprasījumu, kas nosūtīti uz tīmekļa vietnē norādītajām adresēm, apstrādi, atbilžu sniegšanu uz Jūsu jautājumiem vai pieprasījumiem (tostarp medicīniska rakstura jautājumiem, kas nosūtīti uz tiem paredzēto e-pasta adresi);
(ii) komunikāciju kanāla, kas paredzēts, lai Jūs mums ziņotu par blakusparādībām, lai nodrošinātu farmakovigilances mērķu izpildi. Uzklikšķinot uz pogas “Ziņošana par nevēlamām blakusparādībām”, Jūs tiksiet novirzīts uz citu tīmekļa vietni, kas pieejama šeit: http://www.richter.hu/en-US/contact/Pages/Adverse-event-reporting.aspx. Vietnei, uz kuru tiksiet novirzīts, ir pašai savi Lietošanas noteikumi, kas piemērojami Datu Subjektiem attiecībā uz viņu ziņojumiem par nevēlamām blakusparādībām;
(iii) palīdzību aptiekas meklēšanā;
(iv) palīdzību, lai sazinātos ar ginekologu (turpmāk kopumā saukti Pakalpojumi).

Personas datus, kas iegūti no Datu Subjektiem, apstrādās mūsu darbinieki, tie tiks turēti slepenībā, un mēs tos izmantosim likumīgiem un atbilstošiem mērķiem, lai sniegtu Jums mūsu Pakalpojumus, tostarp
(a) Identificētu Datu Subjektus, kas izmanto mūsu Pakalpojumus;
(b) Novērtētu un uzlabotu mūsu Pakalpojumus, tostarp tīkla analītikas un statistiskajiem mērķiem;
(c) Aizsargātu pret krāpniecību, nepareizu lietošanu un to novērstu, un nodrošinātu saziņas drošumu mūsu Mājaslapā;
Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus arī tādiem mērķiem, kas Jums iepriekš laiku pa laikam ir paziņoti, ja šādi mērķi ir tieši saistīti ar šajā Paziņojumā par privātumu norādītajiem mērķiem un atbilst tiem.

KĀDS IR DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATOJUMS?

Ja vien šajā Paziņojumā par privātumu nav norādīts citādi, Jūsu personas datu apstrāde ir brīvprātīga un tās pamatā ir Jūsu brīva piekrišana. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmēs apstrādes tiesiskumu, pamatojoties uz piekrišanu, pirms tā tika atsaukta. Ja pieprasītie personas dati netiek sniegti, mums var rasties grūtības Jums sniegt mūsu Pakalpojumus.
Attiecībā uz ziņošanu par nevēlamajām blakusparādībām datu apstrādes juridiskais pamatojums balstās uz tiesisko regulējumu, kas izriet no šī procesa: uzklikšķinot uz pogas “Ziņošana par nevēlamām blakusparādībām”, Jūs tiksiet novirzīts uz citu tīmekļa vietni, kas pieejama šeit: http://www.richter.hu/en-US/contact/Pages/Adverse-event-reporting.aspx. Vietnei, uz kuru tiksiet novirzīts, ir pašai savi Lietošanas noteikumi, kas piemērojami Datu Subjektiem attiecībā uz viņu ziņojumiem par nevēlamām blakusparādībām.

KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS VARAM VĀKT?

Mūsu darbības gaitā un iepriekš minēto iemeslu dēļ mēs apstrādājam (vācam) šādus Datu Subjekta personas datus:

  • Vārdu (un uzvārdu): šī informācija mums ļauj Jūs identificēt. Ja piekrītat apkārtrakstu saņemšanai, mums jāsaglabā Jūsu vārds un elektroniskā pasta adrese.
  • Valodas izvēle: šī informācija ļauj mums nosūtīt Jums paziņojumus Jums saprotamā valodā.
  • Elektroniskā pasta adrese: šī informācija mums ļauj Jūs identificēt un nosūtīt Jums paziņojumus, tostarp tiešā mārketinga ziņojumus (ja piekrītat saņemt šādus paziņojumus).
  • Informācija par nevēlamām blakusparādībām: šī informācija mums ir nepieciešama, lai apstrādātu un izmeklētu blakusparādības un par tām ziņotu regulatoram. Jūsu ziņojumam jāietver ziņojošās personas vārds, uzvārds, Jūsu tālruņa numurs un e-pasta adrese, Jūsu nodarbošanās, pacienta informācija, pacienta iniciāļi, pacienta dzimšanas datums, pacienta vecums, pacienta dzimums, nevēlamās blakusparādības apraksts, tostarp parādījušies simptomi, blakņu apraksts, nevēlamie apstākļi, pacienta medicīniskā vēsture, citas slimības brīvā tekstā, novērotās blakusparādības, piemēram, nāve, tūlītējs dzīvības apdraudējums, nepieciešamā ārstēšana, pastāvīga vai būtiska veselības pasliktināšanās vai funkcionalitātes zaudēšana, parādījušies attīstības vai iedzimti defekti, informācija par medikamentiem, medikamentu lietošanas sākuma un beigu datums, lietotie medikamenti. Process ir šāds: uzklikšķinot uz pogas “Ziņošana par nevēlamām blakusparādībām, Jūs tiksiet novirzīts uz citu tīmekļa vietni, kas pieejama šeit: http://www.richter.hu/en-US/contact/Pages/Adverse-event-reporting.aspx. Attiecīgā saite var atšķirties. Vietnei, uz kuru tiksiet novirzīts, ir pašai savi Lietošanas noteikumi, kas piemērojami datu subjektiem attiecībā uz viņu ziņojumiem par nevēlamām blakusparādībām. Uzņēmums pārvalda arī datus attiecībā uz informāciju par nevēlamajām blakusparādībām, ko norādīsiet tīmekļa vietnē, uz kuru tiksiet novirzīts.
  • Informācija par ziņojumiem: mēs saglabāsim mūsu saraksti, tostarp jebkuras Jūsu iesniegtas sūdzības, kvīšu informāciju jebkurā valodā, lai sniegtu Jums klientu atbalstu un izskatītu sūdzības, ja tādas ir.
  • Vispārīgā lietošanas informācija: informācija, kas parāda, kā Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, tostarp meklējumu paradumus un prioritātes, mūsu tīmekļa vietnē veikto meklējumu sarakstu un pārlūkošanas aktivitāti, kā arī informāciju par Jūsu valsts datiem (attiecībā uz ginekologu meklētāju tīmekļa vietnē) un Jūsu pilsētas datiem (attiecībā uz aptieku meklētāju tīmekļa vietnē). Mēs šo informāciju izmantojam, lai vērtētu un uzlabotu Jums sniegtos pakalpojumus, kā arī konstatētu jomas, kurās jāveic uzlabojumi attiecībā uz mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Mūsu pakalpojumu primārais mērķis nav sensitīvu personas datu ievākšana no datu subjektiem, bet Jūs varat šādus sensitīvos personas datus norādīt mūsu tīmekļa vietnē, lai īstenotu šādus nolūku – informācijas sniegšana par nevēlamām blakusparādībām (veselības dati) farmakovigilances mērķiem;

KĀDAS SĪKDATNES MĒS IZMANTOJAM?

Mūsu Mājaslapa var izmantot sīkdatnes, lai atšķirtu Jūs no citiem Mājaslapas lietotājiem. Tas mums palīdz Jums sniegt labu pieredzi, pārlūkojot mūsu Mājaslapu, kā arī palīdz mums uzlabot mūsu Mājaslapu.
Sīkdatne ir mazs burtu un ciparu fails, ko mēs glabājam Jūsu pārlūkā vai Jūsu datora cietajā diskā, ja Jūs tam piekrītat. Sīkdatnēs atrodas informācija, kas tiek pārsūtīta uz Jūsu datora cieto disku. Mēs varam izmantot šādas sīkdatnes:

  • Nepieciešamās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir vajadzīgas mūsu Mājaslapas darbībai. Tās ir, piemēram, sīkdatnes, kas ļauj Jums pieslēgties mūsu Mājaslapas drošajām sadaļām. Šo sīkdatņu kategoriju nevar atspējot.
  • Analītiskās/darbības sīkdatnes. Tās ļauj mums atpazīt un uzskaitīt apmeklētājus un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas mūsu Mājaslapā, to izmantojot. Tas mums ļauj uzlabot mūsu Mājaslapas darbību, piemēram, nodrošinot, ka lietotāji viegli atrod meklēto.
  • Funkcionalitātes sīkdatnes. Tās tiek izmantotas, lai atpazītu Jūs, kad atgriežaties mūsu Mājaslapā. Tas mums ļauj personalizēt saturu, uzrunāt Jūs vārdā un atcerēties Jūsu izvēles (piemēram, Jūsu izvēlēto valodu vai reģionu).
  • Mērķauditorijas sīkdatnes. Šīs sīkdatnes saglabā Jūsu Mājaslapas apmeklējumu, lapas, ko esat apmeklējis un saites uz kurām esat gājis. Šo informāciju mēs izmantosim, lai padarītu mūsu Mājaslapu un attēloto reklāmu atbilstošāku Jūsu interesēm. Šī mērķa īstenošanai mēs arī varam atklāt šo informāciju trešajām pusēm. Vairāk informācijas par atsevišķām mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem Jūs varat atrast zemāk attēlotajā tabulā:
SīkdatneAvotsMērķisDarbības laiks
Globifer -session – sessionGlobifer mājaslapaIzmantotās sistēmas sīkdatne lietotāju identificēšanai2 stundas
ROUTEIDGlobifer mājaslapaTīmekļa servera identificēšanas sīkdatneLīdz pārlūka aizvēršanai
Cookieconsent_statusGlobifer mājaslapaŠajā sīkdatnē atrodas informācija par to, vai esat devis savu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai1 gads
_gaGoogle AnalyticsIzmanto, lai atpazītu lietotājus2 gadi
_gatGoogle AnalyticsIzmanto, lai ierobežotu pieprasījumu tempu1 minūte
_gidGoogle AnalyticsIzmanto, lai atpazītu lietotājus24 stundas
NIDGoogleLietotāju izvēles, piemēram, izvēlētā valoda1 gads

Jūs varat bloķēt sīkdatnes, aktivizējot iestatījumu savā pārlūkā, kas ļauj atteikties no visām vai dažām sīkdatnēm. Tomēr gadījumā, ja izmantojat pārlūka iestatījumus, lai bloķētu visas sīkdatnes (tostarp svarīgākās sīkdatnes), Jūs, iespējams, nevarēsiet piekļūt visām mūsu Mājaslapas sadaļām. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm un to, kā tās atspējot, lūdzu, apmeklējiet www.allaboutcookies.org.

KUR INFORMĀCIJA TIEK GLABĀTA UN KURŠ ŠO INFORMĀCIJU VAR APSKATĪT?

Piekļuve Jūsu personas datiem būs tikai tām Uzņēmuma autorizētām personām un departamentiem, kam savu uzdevumu realizēšanai ir svarīgi zināt šos datus. Mēs neatklāsim Jūsu personas datus trešajām pusēm, ārējām struktūrām vai organizācijām, ja vien Jūs nepiekrītat datu pārsūtīšanai vai ja datu pārsūtīšanu nosaka vai atļauj likums.
Attiecībā uz informāciju, kas sniegta paziņojumā par nelabvēlīgu reakciju, mēs nodosim šo informāciju Nacionālajam Farmācijas un uztura institūtam (H-1051 Budapešta, Zrínyi utca 3.; telefons: +36 1 886 9300; fakss: +36 1 886 9460; www.ogyei.gov.hu, kas apstrādās personas vai citus datus saistībā ar nelabvēlīgo gadījumu kā vienīgais datu kontrolētājs.
Noslēdzot konfidencialitātes un neizpaušanas līgumu, mēs varam iesaistīt trešās puses tirgotājus kā datu apstrādātājus, kas sniegtu mums pakalpojumus.

CIK ILGI PERSONAS DATI TIKS UZGLABĀTI?

Mēs uzglabājam personas datus ne ilgāk kā nepieciešams, lai īstenotu mērķus, kuru dēļ šādi personas dati tika apstrādāti (savākti), ja vien piemērojamais likums nenosaka, ka tie jāapstrādā ilgāk. Mēs izdzēsīsim personas datus, ja
(i) Jūs atsaucat savu piekrišanu, kas ir datu apstrādes pamatā, un ja nav nekāda cita tiesiska pamata tos apstrādāt;
(ii) iebilstat pret datu apstrādi un ja nepastāv augstāks pamatojums datu apstrādei vai ja Jūs iebilstat pret apstrādi tiešā mārketinga mērķiem;
(iii) personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
(iv) personas dati ir jāizdzēš saskaņā ar tiesisko pienākumu, kas attiecas uz Uzņēmumu. Dati netiks dzēsti, ja to apstrāde ir vajadzīga tiesisko pienākumu pildīšanai, kas nosaka, ka Uzņēmumam ir jāapstrādā dati, vai arī ja tas ir vajadzīgs sabiedrības interesēs veicamiem uzdevumiem vai Uzņēmumam uzticēto oficiālo pilnvaru pildīšanai (ja tādas ir); arhivēšanai sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēsturiskās pētniecības mērķiem vai statistiskajiem mērķiem; vai arī Uzņēmuma tiesisko prasību noteikšanai, izpildei vai aizstāvībai.

KĀ TIEK VEIKTA STARPTAUTISKĀ DATU PĀRSŪTĪŠANA?

Mēs nepārsūtām Jūsu personas datus uz valsti vai teritoriju, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, ja vien šī valsts vai teritorija nenodrošina atbilstošu aizsardzības līmeni vai arī Jūs skaidri nepiekrītat datu pārsūtīšanai uz ārvalstīm.

KĀ MĒS NODROŠINĀM DATU INTEGRITĀTI?

Mēs veiksim visus praktiski iespējamos un saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu rīcībā esošie dati ir precīzi. Lūdzu, atjauniniet savus personas datus un informējiet mūsu par jebkurām izmaiņām šādos Jūsu iesniegtos personas datos.

KĀ MĒS AIZSARGĀJAM PERSONAS DATUS?

Mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un novērstu neatļautu vai nejaušu piekļuvi, vākšanu, izmantošanu, atklāšanu, kopēšanu, pārveidošanu, iznīcināšanu, dzēšanu vai citu neatļautu izmantošanu. Lūdzu, ņemt vērā, ka informācijas elektroniska pārsūtīšana nevar būt pilnībā droša. Mēs izmantojam Drošu datu pārraides protokolu („Secure Sockets Layer”) un paroļu šifrēšanu, lai aizsargātu mūsu apstrādājamās informācijas drošību. Lūdzu, ņemt vērā, ka Jums ir apstiprinošs pienākums rūpēties par savas paroļu informācijas drošību un neizpaust šos datus trešajām personām.

KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS UN DROŠĪBAS PASĀKUMI?

Jums ir tiesības uz to, lai nepilnīgi, neprecīzi, nepiemēroti vai novecojuši personas dati tiktu dzēsti vai atjaunināti, atzīmēti vai bloķēti. Ja uzskatāt, ka jebkādi mūsu rīcībā esoši personas dati par Jums ir nepilnīgi, nepareizi vai novecojuši, Jūs varat ar mums sazināties, un mēs veiksim vajadzīgos labojumus divdesmit piecu (25) dienu laikā. Mēs veiksim visus praktiski iespējamos un saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi mūsu rīcībā esošie personas dati ir precīzi. Mēs iezīmēsim personas datus, ja apšaubīsiet to pareizību vai atjaunināšanas statusu un ja šādu pretenziju nevarēs nešaubīgi pārbaudīt. Jūs varat pieprasīt personas datu dzēšanu, bet mums var būt saistošas likuma prasības saglabāt šādu informāciju un neizdzēst (vai arī bloķēt vai iezīmēt šādu informāciju uz noteiktu laiku, tādēļ šādā gadījumā mēs izpildīsim pieprasījumu izdzēst tikai pēc šādu likuma prasību izpildes).
Jums ir tiesības būt informētam, ka par Jums tiek apstrādāti personas dati. Mēs atbildēsim uz šādu pieprasījumu piekļūt personas datiem pēc iespējas ātrāk, bet vēlākais divdesmit piecu (25) dienu laikā no pieprasījuma dienas. Mēs varam pieprasīt sniegt papildu informāciju, lai apstiprinātu Jūsu identitāti. Jums arī ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, ja personas datu apstrāde vai pārsūtīšana ir vajadzīga tikai līgumisko saistību izpildei, mūsu, datu saņēmēja vai jebkuras citas trešās personas likumīgo interešu īstenošanai (izņemot gadījumus, kad datu apstrāde ir obligāta); kā arī gadījumā, ja to atļauj likums. Šādu iebildumu mēs izskatīsim piecpadsmit (15) dienu laikā no iebilduma iesniegšanas dienas. Ja nepiekrītat mūsu lēmumam attiecībā uz jebkuru iebildumu, Jums ir tiesības uzsākt tiesvedību trīsdesmit (30) dienu laikā pēc tam, kad saņemts šādu iebildumu noraidošs lēmums.
Ja uzskatāt, ka ir pārkāptas Jūsu privātuma un datu aizsardzības tiesības, Jūs varat sazināties ar Ungārijas Nacionālo Datu aizsardzības un informācijas brīvības aģentūru (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, H-1024 Budapešta, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefons: +36-1-391-1400; fakss: +36 1 391 1410; epasts: ugyfelszolgalat@naih.hu) vai arī varat uzsākt tiesvedību pret Uzņēmumu (vai citu datu turētāju, t.i. OGYÉI), vienlaicīgi pieprasot kompensāciju par kaitējumu, kas radies nelikumīgas personas datu apstrādes rezultātā vai arī datu aizsardzības drošības prasību pārkāpuma rezultātā. Ar šo Jūs tiekat informēts, ka tiesvedību var uzsākt reģionālajā tiesā, kurai ir jurisdikcija Jūsu dzīvesvietā vai pastāvīgajā dzīvesvietā Ungārijā.
Šajā Mājaslapā var būt saites uz trešo pušu vietnēm. Mēs nekontrolējam šīs vietnes, un mēs neatbildam par šādu vietņu privātuma praksi.

KĀ AR MUMS SAZINĀTIES PAR ŠO PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMU?

Informācijai par datu aizsardzības jautājumiem un Datu Subjekta pieprasījumiem, lūdzu, sazinieties ar Uzņēmuma Juridisko un globālās darbības vadības departamentu (telefons: +36 1 431 4700; epasts: compliance@richter.hu).